Vi ger er mod och verktyg att leda verksamheter mot Lärande för hållbar utveckling (ESD) 

Med skapandet av lärmiljöer som utgångspunkt, kan vi hjälpa er att jobba mot alla prioriterade områden i 

Unesco's Global Action Programme

Erfarenheter 

KUNSKAP OCH FÄRDIGHETER
Erfarenheter och reflektion är grundförutsättning och verktyg i Lärande för hållbar utveckling (ESD). Utvecklingen startar exakt där vi står just nu.

Delaktighet

ATTITYDER OCH VÄRDERINGAR 

Lösningen hittar vi i identifierade problem. Delaktighet skapar motivation, meningsfullhet och kraft att förändra. Alla är med och skapar utifrån sina förutsättningar.

VÅR STRATEGI

Vi ger er verktyg för utveckling

RISKTAGANDE

Risker är nödvändiga för utveckling.  Med vår utbildning i risk-benefit analys hittar ni balansen mellan risk och utvecklingsvärden.

INKLUDERANDE

Utbildning är för alla. Vi hjälper er skapa en tillgänglig miljö för lärande och hälsa. I processen inkluderas alla berörda från början.

FLERDIMENSIONELLT

Vi hjälper er att se nya perspektiv på er er organisation. Hållbar design av möten, relationsskapande och inkluderande ledarskap utvecklas på metanivå. 

PROCESSLEDNING

Vi är er katalysator för utveckling. Vi öppnar era sinnen för nya perspektiv och stödjer er med trygg hand från den plats ni står idag till dit ni är på väg.

MOT GLOBALA MÅL

Vi har alla ett ansvar för att nå våra 17 globala mål. Dessa mål vägleder oss att fatta beslut  här och nu i det lilla och det stora.  

UTBILDNINGSDESIGN

Framtidens rum för lärande behöver ritas om. Vi hjälper er att hitta verktygen för att forma och designa framtidens utbildning. 

MED VISIONEN SOM VÄGLEDNING