KONTAKTER

Enkelt att ta kontakt.

Lead for ESD 

0708-243149 Emma
0730-921833 Torbjörn

emma@leadforesd.se VD

torbjörn@leadforesd.se CD

www.LeadforESD.se

Vår kompetens

Torbjörn Wrange

Torbjörn är creative director och håller i samverkan med olika kommuner och organisationer. 

Torbjörn har ledarskaps- och designkompetens, han är också utbildad naturvårdsbiolog och har arbetat med utveckling av pedagogiska miljöer och utomhuspedagoigskt med barn under många år. Torbjörn är skicklig processledare som skapar känsla av ägande. Torbjörn är grundare av varumärket skogsfloating.

Torbjörn är praktisk visonär och 

ser möjligheter i allt! 


Emma Crawley 

Emma är grundare till Lead for ESD och verkställande direktör. Emma är kreativ visionär med utbildning inom miljöpsykologi, samt med lärarlegitimation. Emma har arbetat med utemiljöutveckling vid skolor och förskolor länge med olika kommuner och myndigheter och har rest jorden runt för att lära mer om hur utemiljöer kan användas pedagogiskt och hälsofrämjande. Emma är nyfiken pedagog som tar utgångspunkt i målgruppens egna erfarenheter. 

Emma är strategisk och engagerad för barns rättigheter mot globala mål. 

Plattform

Vår plattform där vi gång på gång samverkar och samskapar för processtöd består av ett brett nätverk av kompetenser. Vi erbjuder kompetens inom landskapsarkitektur, juridik, tankeväckande föreställningar, naturpedagogik, delaktighetsprocesser och permakulturdesign. 

Vi är oerhört stolta över den bredd vi kan erbjuda i processer för att verkligen ge stöd inom det som ni behöver allra mest. Vårt kontaktnät är guld värt!