PÅGÅENDE SKOLPROJEKT 2018

För att stärka er i beställandet av lärmiljöer som främjar hälsa, utveckling och lärande.

Örebro Kommun

FUNKTIONSPROGRAM & RIKTLINJER FÖR FRIYTA 2018


Funktionsprogram & Riktlinjer för friyta 

Utbildning och utveckling av verktyg för bedömning av värde i utemiljön. Lekvärdefaktor 2.0 har tagits fram åt Örebro kommun för användning vid bygglovsgivande. 

Backa Friskola

PROJEKTPLAN UTEMILJÖ FÖRSKOLA & SKOLA 2018

Förskolans gård 

För förskolan har Lead for ESD tagit fram en handlingsplan för utemiljön med utgångspunkt från möten med olika aktörer och observation av barnens lek. Många av idéerna genomfördes under 2017. En skogsträdgård, en köksträdgård, en sandhög och ett klättertorn, en altan och ett fantastiskt utomhuskök. 

Skolans gård 

Under 2018 startar Backa friskola grundskola och inför det tar vi nu under vintern tar vi fram en idéskiss och projektplan för utemiljön. 

Viksataskolans utemiljö i Kil

Designprocess och desig för inkluderande utemijlö

Designprocess och barnkonsekvensanalys inför bygget av Viksataskolan i Kil. Samskapande med Klara arkitektbytå AB.