VÅRA TJÄNSTER

Vi utbildar, processleder och stöttar er i förändringsprocessen utifrån era behov.

Processledning

En förändringsprocess innebär att alla ska få möjlighet att vara med. Hur skapas engagemang och vilka metoder väljer vi tillsammans för att skapa delaktighet? Vi använder olika typer av verktyg för att handleda er genom en demokratisk process med många involverade. 

Vi hjälpa er gärna att ta fram en handlingsplan för ert utvecklingsarbete med er process som utgångspunkt.

Analys för en hållbar design

Analys 

BARNPERSPEKTIV PÅ PLATSEN

Vi analyserar er plats med utgångspunkt från brukarnas behov, verksamhetens profil och platsens förutsättningar. Analysen skapar underlag för förståelsen av miljön på ett djupare plan och hjälper er fatta goda beslut i samband med ny design. 

Vi gör också barnkonsekvensanalyser i samband med nybyggnation i olika skeenden i stadsplaneringen och tar fram verktyg för beställning och kravställande för  exempelvis funktionsprogram.


Design

FRÅN ANALYS TILL IDÉSKISS

Med analysen som grund skapar vi tillsammans med er en design och är öppna för nya förhållningssätt. Våra förslag är idémässiga och lägger en grund att utgå ifrån för att skapa goda förutsättningar med utgångspunkt från era resurser. 

Vi samarbetar med flera designers och landskapsarkitekter om ni vill ha en professionell ritning.